Opfyldelse af de højeste kvalitetskrav for pelsbehandling er den vigtigste baggrund for bestillinger hos PC Polska Sp. z o.o.

Vores kundeservice og høje pelsbehandlingskvalitet er noget enhver af vores medarbejdere er stolt af. Vi arbejder konstant for at udvikle virksomheden, fastholde vores kvalitet og løbende forbedre alle aspekter af pelsbehandlingen. Det har fået os til at skabe et internt kvalitetsmærke – PC Polska Best Quality. Mærket bliver forsvaret og udviklet i samarbejde med ledelsen og alle vores medarbejderne.