Priorytetowe znaczenie wymagań jakościowych           w obróbce skór jest głównym wyznacznikiem zadań realizowanych przez PC Polska Sp. z o.o.

Sposób obsługi klienta i dbałość o jakość obrabianej skóry jest powodem dumy dla każdego naszego pracownika. Staramy się zachować jakość oraz dążyć do doskonałości na wszystkich etapach i szczeblach funkcjonowania firmy, dlatego  też wdrożony został wewnętrzny znak jakości – „PC Polska Best Quality”. Jest on utrzymywany i doskonalony przy pełnym zaangażowaniu kierownictwa i wszystkich pracowników.